Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm
Rate this post

Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm

Tiếng Anh:

BEP CAI MAM JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Bep Cai Mam
Mã Số Thuế: 0402151087
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 83 Nguyễn Công Triều, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Ngày cấp GPKD: 31-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Văn Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm?

✓ Trả lời: 0402151087

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm?

✓ Trả lời: 83 Nguyễn Công Triều, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Bếp Cái Mâm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  Công Ty TNHH Hn Kanji