Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội
Rate this post

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội

Tiếng Anh:

WESTERN HA NOI MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINTSTOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Y Te Tay Ha Noi
Mã Số Thuế: 0110077661
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 36 Hoàng Xá, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Ngày cấp GPKD: 28-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thiết Việt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội?

✓ Trả lời: 0110077661

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội?

✓ Trả lời: Số nhà 36 Hoàng Xá, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thiết Việt

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Kosmos