Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt
Rate this post

Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt

Tiếng Anh:

VETERINARY MEDICINE TNT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Duoc Thu Y Tnt
Mã Số Thuế: 0110075791
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 17, Ngõ 83, Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Ngày cấp GPKD: 27-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Vũ Văn Nhân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt?

✓ Trả lời: 0110075791

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt?

✓ Trả lời: Số 17, Ngõ 83, Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Nhân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tnt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  Công Ty Cổ Phần Y Tế Fsec