Công Ty TNHH Annam Food
Rate this post

Công Ty TNHH Annam Food

Tiếng Anh:

ANNAM FOOD COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Annam Food
Mã Số Thuế: 0402152644
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 07 An Hải Bắc 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Ngày cấp GPKD: 10-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Văn Thanh Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Annam Food

Mã số thuế của Công Ty TNHH Annam Food?

✓ Trả lời: 0402152644

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Annam Food?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Annam Food chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Annam Food?

✓ Trả lời: 07 An Hải Bắc 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Annam Food là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Thanh Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Annam Food?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  Công Ty TNHH Thanh Long Auto