Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương
Rate this post

Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương

Cong Ty TNHH Hai San Tuoi Song Bon Phuong
Mã Số Thuế: 0402150703
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 9 Cồn Dầu 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Ngày cấp GPKD: 27-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Nhớ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương?

✓ Trả lời: 0402150703

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương?

✓ Trả lời: 9 Cồn Dầu 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Nhớ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hải Sản Tươi Sống Bốn Phương?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  Công Ty TNHH Sắt Thép Hùng Thúy