Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn
Rate this post

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn

Tiếng Anh:

KHAI HOAN TRADING ENGINEERING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Ky Thuat Thuong Mai Khai Hoan
Mã Số Thuế: 0402152676
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 18 Thanh Vinh 11, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày cấp GPKD: 11-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đinh Quốc Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn?

✓ Trả lời: 0402152676

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn?

✓ Trả lời: Số 18 Thanh Vinh 11, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn là ai?

✓ Trả lời: Đinh Quốc Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Khải Hoàn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Qtn