Công Ty TNHH Sx Tm Vincent
Rate this post

Công Ty TNHH Sx Tm Vincent

Tiếng Anh:

VINCENT SX TM COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Sx Tm Vincent
Mã Số Thuế: 0317437060
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 19 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày cấp GPKD: 18-08-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-08-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Mai Văn Bình
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sx Tm Vincent

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sx Tm Vincent?

✓ Trả lời: 0317437060

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sx Tm Vincent?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sx Tm Vincent chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sx Tm Vincent?

✓ Trả lời: 19 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sx Tm Vincent là ai?

✓ Trả lời: Mai Văn Bình

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sx Tm Vincent?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  0317381033, CÔNG TY TNHH APPLEE 0909912911