Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken
Rate this post

Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken

Cong Ty TNHH Thuong Mai & Trang Trai King Chicken
Mã Số Thuế: 0402151136
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 232, Thôn Trà Kiểm, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Ngày cấp GPKD: 31-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Huy Bình Yên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken?

✓ Trả lời: 0402151136

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken?

✓ Trả lời: Lô 232, Thôn Trà Kiểm, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken là ai?

✓ Trả lời: Trần Huy Bình Yên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trại King Chicken?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  Công Ty TNHH Truyền Thông Galaxy Media