Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky
Rate this post

Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky

Tiếng Anh:

ISKY EDUCATION CONSULTING AND TRAINING LIMITED COMPANY

Cong Ty TNHH Tu Van Giao Duc Va Dao Tao Isky
Mã Số Thuế: 0402150492
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 111 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Ngày cấp GPKD: 26-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Kim Quy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky?

✓ Trả lời: 0402150492

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky?

✓ Trả lời: 111 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Kim Quy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Isky?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

Xem nhiều :  Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Hello Da Nang